Dahilan ng pagdating ng mga kastila

Tinaguriang pinakadakilang anak ng lahing kayumanggi. Siya ay si Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo Realonda Y Quintos.

Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Engracio Rizal Mercado Alejandro at Teodora Alonzo Realonda Quintos.

Tinulungan ni Magellan si Raha Humabon na labanan si Datu Lapu-Lapu ng pulo ng Mactan.

Namatay si Magellan sa labanang ito noong Abril 27, 1521.

Tiongson Discipline: Education Nagsisimula ang pag-aaral na ito sa taong 1863, pagkat sa taong ito pinabando ang dekreto real hinggil sa pagtatatag ng Escuela Normal para sa mga lalaki sa Maynila at ang pagbubukas ng mga paaralang primarya sa Sangkapuluan na siyang matatawag na unang kongkreto at mapagpasiyang hakbang na ginawa ng Gobyernong Espanyol upang maialis sa kamay ng mga Relihiyoso ang sistema ng edukasyon, at upang maisakatuparan ang patakaran ng Hispanisasyon ng mga "Indio" na hindi naisagawa ng napakaraming naunang dekreto real, mula 1634 hanggang 1792.

Nagwawakas naman ang pag-aaral sa taong 1935, pagkat sa taong ito pinasinayahan ang Komonwelt ng Pilipinas na humingi ng ganap na Pilipinisasyon ng gobyerno, pati na ng Department of public Instruction at, sa ilalim nito, ang Bureau of Education, na dati'y napapailalim sa Amerikanong Bise-gobernador ng Pilipinas.

( Duboizi X reverence )Pabalik na sa bayan si Basilio ng makita niya si Simoun. Nang magsimulang maghukay si Simoun at manghina, nilapitan niya ito, napagsino ng husto at naghandog ng tulong.

Hindi siya nagkakamali si Simoun at Ibarra ay iisa.

dahilan ng pagdating ng mga kastila-61dahilan ng pagdating ng mga kastila-36dahilan ng pagdating ng mga kastila-11dahilan ng pagdating ng mga kastila-44

Kasama ng humigit-kumulang sa 800 mga Cebuano, nabinyagan si Raha Humabon sa ngalan ng Kristiyanismo.Sa katimugang bahagi ng Filipinas ay marami ang mga Muslim.Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.Ang Kristiyanismo sa Pilipinas ay nagsimula noong siglo 15, sa pagdating ng mga Espanyol.Noong panahon na iyon ay wala pang ekasaktong relihiyon ang mga Filipino.